Vormen van thuiszorg

© JouwWerk 2018
Lenn van Esveld

ThuisZorg
Wie komt in aanmerking voor thuiszorg?

Ouderen, chronisch zieken en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking komen in aanmerking voor thuiszorg. Er wordt wel verwacht dat de persoon in kwestie voldoende maatregelen neemt om zelf zorg te regelen. Zo wordt verwacht dat familie en vrienden helpen bij de benodigde ondersteuning.

Huishoudelijke hulp

Een hulp in de huishouding kunt u aanvragen bij de gemeente. Huishoudelijke hulp valt namelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijna alle gemeenten hebben hiervoor een apart loket ingericht: het Wmo loket. Hier kunt u terecht voor vragen over zorg en ondersteuning. Omdat de meeste gemeentes het huishoudelijk hulp hebben aanbesteed, kunnen wij via Thuiszorg JouwWerk dit niet onder de WMO aan u aanbieden. Wel kunt u overwegen om dit op PGB (Persoons Gebonden Budget) basis te doen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen, waardoor u de zorg of huishoudelijke hulp zelf kunt inkopen.

Overige thuiszorg

Voor alle andere vormen van thuiszorg, bijvoorbeeld voor verpleging of verzorging aan huis, heeft u een indicatie nodig. Deze zorg valt namelijk onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
JouwWerk-Thuiszorg werkt samen met Wijkverpleegkundigen HBO-V die de indicatie bij u komen opmaken. Zij regelen dit dan met uw zorgverzekering. Een kopie van de indicatie zal in de zorgmap of het zorgdossier gedaan worden.

Zorgaanbieders

Er zijn verschillende organisaties die zorg aan huis leveren. Uiteraard kunt u terecht bij thuiszorgorganisaties, maar ook verzorgings- en verpleeghuizen leveren thuiszorg. De keuze voor een zorgaanbieder is aan u.

Eigen bijdrage verplicht

Voor alle vormen van zorg die geregeld zijn onder de Wmo of AWBZ is een eigen bijdrage verplicht. De hoogte van het bedrag voor zorg vanuit de Wmo verschilt per gemeente. U kunt de hoogte van de eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.